۱۲۱
دانشجویان سید محمد رضا کسائی شریفی
۲
دوره های آموزش داده شده
۶
بررسی ها
۲۸
دنبال کنندگان سید محمد رضا کسائی شریفی
1tapciran
  • پوریا قاسمی
  • محسن بستان
  • صدرا مومنی
  • امیر باقری
  • کوروش ابراهیم زاده
  • mohsen mohammadi
  • milad jazini
  • همه دنبال کننده ها

سید محمد رضا کسائی شریفی

بیشتر