۵۲
دانشجویان
۱۶
دوره های آموزش داده شده
۳۲
بررسی ها
۱۰
دنبال کنندگان
alihoseini.1
  • عباس آریان پور
  • حمید ابراهیمی
  • Ali Esmaeili
  • مهدی حیدری
  • محمد فراهانی
  • داوود صالحیییی
  • مهدی شیرازی
  • همه دنبال کننده ها
  • علی حسینی

من علی حسینی هستم ، علاقه زیادی به بحث های مربوط به کامپیوتر دارم و در کل هرچیزی را که مربوط به کامپیوتر شود را دوست دارم

بیشتر
بیشتر