۲۷
دانشجویان امیر جمالی
۴
دوره های آموزش داده شده
۱۹
بررسی ها
۵
دنبال کنندگان امیر جمالی
amirjamali
  • مجید مهاجری
  • عباس آریان پور
  • wolf tanha
  • اميرمحمد امامي
  • علی زندیه

امیر جمالی

  • تلگرام
دوره آموزشی بیشتر
دوره آموزشی بیشتر