۳۴۸
دانشجویان جواد عوض زاده
۷
دوره های آموزش داده شده
۲۷
بررسی ها
۳۶
دنبال کنندگان جواد عوض زاده
j.evazzadeh
  • پریسا زینلی
  • سپهر کماهی
  • Mohsen Hosseinzade
  • علی نوائیان
  • حمید حسن آبادی
  • Parastoo Najar
  • زکیه پاکدامن
  • همه دنبال کننده ها
  • جواد عوض زاده

  • اینستاگرام
مهندس نرم افزار

درباره جواد عوض زاده : خلاصه ای از مهارت هام: تجربه تحلیل، طراحی، توسعه و نگهداری دیتابیس عظیم تجربه حرفهای در کار با زبان PHP برای طراحی سیستمهای یکپارچه آنالیز خواستههای صنایع برای ساختن راهکارهای سریع و کاربردی با کارایی باال مهارت مدیریت تیمهای نرمافزاری و استفاده از حداکثر توان تیم برای ساخت سیستمهای کاربردی داشتن مهارت کافی در تجزیه و تحلیل، طراحی، اشکال زدایی و توسعه نرم افزارهای آنالین توانایی رفع نیاز صنایع تا سطح متوسط با مهارت استفاده از مجموعه آفیس حرفهای در کار با CSS3, HTML5 برای ساخت تجربه کاربری مطلوب عالقمند به کار گروهی و توسعه مهارت ها

بیشتر
بیشتر