۶۷
دانشجویان سعید جمشیدی
۱۰
دوره های آموزش داده شده
۸
بررسی ها
۵
دنبال کنندگان سعید جمشیدی
jamshidicomputer
  • مهدی صیادی
  • مختار مختاری
  • رضا کریمی
  • مهدی بهروزی فر
  • Ali Esmaeili
  • سعید جمشیدی

درباره سعید جمشیدی : اینجانب سعید جمشیدی با بیش از 15 سال سابقه آموزش علوم IT

بیشتر
بیشتر