۴۶
دانشجویان
۱۰
دوره های آموزش داده شده
۸
بررسی ها
۳
دنبال کنندگان
jamshidicomputer
  • مهدی صیادی
  • Ali Esmaeili
  • مهدی بهروزی فر
  • سعید جمشیدی

اینجانب سعید جمشیدی با بیش از 15 سال سابقه آموزش علوم IT

بیشتر
بیشتر