۶
دانشجویان مهرداد سلیمی
۳
دوره های آموزش داده شده
۳
بررسی ها
۲
دنبال کنندگان مهرداد سلیمی
mehrdadsalimy6
  • نگین نقشینه
  • حسین موری

مهرداد سلیمی

دوره آموزشی بیشتر