۳۴۱
دانشجویان سید محمد رضا کسائی شریفی
۲
دوره های آموزش داده شده
۹
بررسی ها
۵۷
دنبال کنندگان سید محمد رضا کسائی شریفی
1tapciran
  • پوریا قاسمی
  • محسن بستان
  • مجید مومنی
  • پدرام پورحيدري
  • امیذ پن
  • لیدی ای اف دی
  • معين شهابي
  • همه دنبال کننده ها

سید محمد رضا کسائی شریفی

دوره آموزشی بیشتر