۳۱
دانشجویان امیر جمالی
۴
دوره های آموزش داده شده
۲۰
بررسی ها
۷
دنبال کنندگان امیر جمالی
amirjamali
  • مجید مهاجری
  • عباس آریان پور
  • محمدحسین عدلو
  • wolf tanha
  • محسن ظهوریان احمدی
  • اميرمحمد امامي
  • علی زندیه

بیوگرافی و آموزش های امیر جمالی

  • تلگرام
دوره آموزشی بیشتر
دوره آموزشی بیشتر