۱۳۱
دانشجویان سعید جمشیدی
۱۰
دوره های آموزش داده شده
۸
بررسی ها
۱۴
دنبال کنندگان سعید جمشیدی
jamshidicomputer
  • لوزا محسنی
  • سید احمد سیدی
  • رامین محمدی طبع
  • مهدی صیادی
  • مختار مختاری
  • رضا کریمی
  • مهدی بهروزی فر
  • همه دنبال کننده ها
  • سعید جمشیدی

درباره سعید جمشیدی : اینجانب سعید جمشیدی با بیش از 15 سال سابقه آموزش علوم IT

توجه: در زیر دوره های آموزشی تدریس شده توسط سعید جمشیدی را مشاهده کنید

دوره آموزشی بیشتر
دوره آموزشی بیشتر