۹
دانشجویان مهرداد سلیمی
۳
دوره های آموزش داده شده
۳
بررسی ها
۴
دنبال کنندگان مهرداد سلیمی
mehrdadsalimy6
  • ابراهیم محمدی
  • الهام کرمانی
  • نگین نقشینه
  • حسین موری

مهرداد سلیمی

دوره آموزشی بیشتر