۱۱
دانشجویان مهرداد سلیمی
۳
دوره های آموزش داده شده
۳
بررسی ها
۵
دنبال کنندگان مهرداد سلیمی
mehrdadsalimy6
  • نگین نقشینه
  • الهام کرمانی
  • ابراهیم محمدی
  • محمدحسین عدلو
  • حسین موری

بیوگرافی و آموزش های مهرداد سلیمی

دوره آموزشی بیشتر