logo campain

نحوه دانلود خودکار با زمان بندی در نرم افزار IDM

توضیحات "نحوه دانلود خودکار با زمان بندی در نرم افزار IDM" :

برای استفاده از ترافیک شبانه یا دانلود رایگان یا مقاصد دیگر می توانید idm را زمان بندی کنید تا خود در زمان مشخص شروع و پایان یابد.

نرم افزار اینترنت دانلود منیجر (IDM) به شما این قابلیت را می دهد که دانلود خودکار با زمان بندی داشته باشید. به وسیله ی دانلود خودکار در نرم افزار اینترنت دانلود منیجر (IDM) شما این امکان را پیدا می کنید که از فایل های دانلودی خود لیستی تهیه کنید و در زمانی مشخص شروع به دانلود و در زمان تعیین شده توسط شما دانلود خودکار فایل ها پایان یابد. در این فیلم آموزشی خواهیم دید:

که چگونه یک صف ایجاد کنیم.

چگونگی زمان بندی شروع و پایان برای صف ایجاد کنیم.

چگونگی انجام دادن خودکار یک یا چند وظیفه بعد از اتمام زمان دانلود، نظیر خاموش شدن کامپیوتر

"نحوه دانلود خودکار با زمان بندی در نرم افزار IDM" رایگان می باشد و می توانید این آموزش را به صورت رایگان دانلود کنید