logo campain

نمایش زیرنویس فارسی با مشکل همراه است!

مهندس نرم افزار

توضیحات "نمایش زیرنویس فارسی با مشکل همراه است!" :

حل مشکل نشان زیر نئ=ویس برای فیلم ها و رفع مشکل زیرنویس-با دانلود رایگان آموزش

"نمایش زیرنویس فارسی با مشکل همراه است و به شکل مربع مربع و ناخوانا است ! پس با تغییر زبان non-unicode در ویندوز به فارسی، می توانید کاری کنید که برای همیشه زیرنویس های فارسی به درستی نمایش داده شوند و به علاوه این تغییر در ذخیره فایل های نوت پد فارسی نیز تاثیر می گذارد و باعث می شود صحیح ذخیره شوند.

در ویدیو زیر شیوه نمایش زیرنویس فارسی را با هم ببینیم."


"نمایش زیرنویس فارسی با مشکل همراه است!" رایگان می باشد و می توانید این آموزش را به صورت رایگان دانلود کنید