logo campain

پسورد ویندوز خود را فراموش کرده اید! (هک ویندوز بدون نرم افزار)

مهندس نرم افزار

توضیحات "پسورد ویندوز خود را فراموش کرده اید! (هک ویندوز بدون نرم افزار)" :

فراموش کردن پسورد ویندوز و باز کردن آن با روش ریکاوری-با دانلود رایگان آموزش

"در این ویدیو ببینیم چطور وارد ویندوزی شویم که پسورد ویندوز را فراموش کرده ایم.

از این آموزش برای ویندوز ۸ و ۷ می توانید استفاده کنید."


"پسورد ویندوز خود را فراموش کرده اید! (هک ویندوز بدون نرم افزار)" رایگان می باشد و می توانید این آموزش را به صورت رایگان دانلود کنید