برای اطلاع از آموزش های جدید در بخش های دیگر نرم افزار ایمیل خود را وارد کنید

آموزش جستجو پیشرفته گوگل (Advanced Search)

مهندس نرم افزار

توضیحات "آموزش جستجو پیشرفته گوگل (Advanced Search)" :

آموزشی نحوه جستجوی حرفه ای در گوگل , آموزش جستجو پیشرفته گوگل (Advanced Search)-با دانلود رایگان آموزش

هنگامی که شما در جستجو گوگل ناموفق می شوید و نتایجی که مد نظر شما نیست در سرچ برای شما نمایش داده می شود باید از جستجو پیشرفته گوگل استفاده کنید. در این فیلم آموزشی نحوه جستجوی حرفه ای در گوگل را آموزش می دهد.

"آموزش جستجو پیشرفته گوگل (Advanced Search)" رایگان می باشد و می توانید این آموزش را به صورت رایگان دانلود کنید