بررسی الگو رشد اقتصادی با الگوی هارود دومار

توضیحات "بررسی الگو رشد اقتصادی با الگوی هارود دومار" :

الگوی رشد هارود-دومار اولین مدلی است که رفتار اقتصادی را در بلند مدت بررسی می کند. در این ویدیو از رکود جنگ جهانی شروع کرده و به آموزش مدل هارود-دومار می رسیم.

-روند شکل گیری رکود بزرگ و ایجاد جنگ جهانی دوم

-نظریه کینز در مورد عدم تعادل

-نظریه هارود-دومار و فرایند پویایی کردن

-آموزش مدل هارود-دومار

-عوامل موثر برای رشد و عدم رشد این مدل

"بررسی الگو رشد اقتصادی با الگوی هارود دومار" رایگان می باشد و می توانید این آموزش را به صورت رایگان دانلود کنید