۷۶۰
دانشجویان عباس قربانی
۱
دوره های آموزش داده شده
۲۳
بررسی ها
۴۵
دنبال کنندگان عباس قربانی
abbas.ghorbani
 • بدون نام بدون نام
 • علی بابایی
 • بابک مجدی
 • behzad shaban
 • علیرضا ملکیان
 • رحیم لطفی
 • مستی اقاجری
 • همه دنبال کننده ها
 • آموزش های عباس قربانی

 • اینستاگرام
 • تلگرام
برنامه نویس

درباره عباس قربانی : همه چیز با یه رویا شروع شد... * * * * برنامه نویس

توجه: در زیر دوره های آموزشی تدریس شده توسط عباس قربانی را مشاهده کنید

دوره آموزشی بیشتر
دوره آموزشی بیشتر