۴۲
دانشجویان امیر جمالی
۴
دوره های آموزش داده شده
۲۰
بررسی ها
۱۰
دنبال کنندگان امیر جمالی
amirjamali
  • مجید مهاجری
  • عباس آریان پور
  • wolf tanha
  • محسن ظهوریان احمدی
  • علی زندیه
  • مهدی اصغری
  • محمدحسین عدلو
  • همه دنبال کننده ها

بیوگرافی و آموزش های امیر جمالی

  • تلگرام
دوره آموزشی بیشتر