۱۳۷
دانشجویان امیر جمالی
۴
دوره های آموزش داده شده
۲۸
بررسی ها
۳۶
دنبال کنندگان امیر جمالی
amirjamali
  • مجید مهاجری
  • عباس آریان پور
  • mahdi mahyar
  • بابک مجدی
  • محمدحسین عدلو
  • اميرمحمد امامي
  • حسین اکبری
  • همه دنبال کننده ها

آموزش های امیر جمالی

  • تلگرام
دوره آموزشی بیشتر