50% تخفیف برای همه دوره ها به مناسبت جشنواره یادگیری تابستان مشاهده_همه_تخفیفات
۶۷
دانشجویان امیر جمالی
۴
دوره های آموزش داده شده
۲۳
بررسی ها
۲۰
دنبال کنندگان امیر جمالی
amirjamali
  • مجید مهاجری
  • عباس آریان پور
  • اميرمحمد امامي
  • علی زندیه
  • سیدمجتبی موسوی
  • محمدحسین عدلو
  • wolf tanha
  • همه دنبال کننده ها

آموزش های امیر جمالی

  • تلگرام
دوره آموزشی بیشتر