۱۴۲
دانشجویان امیر جمالی
۴
دوره های آموزش داده شده
۲۸
بررسی ها
۳۹
دنبال کنندگان امیر جمالی
amirjamali
  • مجید مهاجری
  • عباس آریان پور
  • اميرمحمد امامي
  • علی زندیه
  • مرتضی ابراهیمی
  • علی محمودی
  • wolf tanha
  • همه دنبال کننده ها

آموزش های امیر جمالی

  • تلگرام
دوره آموزشی بیشتر
دوره آموزشی بیشتر