۳۷۴
دانشجویان ایمان صادقی رونیزی
۱۶
آموزش های ارائه شده
۶
بررسی ها
۱۸
دنبال کنندگان ایمان صادقی رونیزی
imansadeghe
 • امیرحسین شیری
 • امیرحسین مونسی شبستری
 • فریبا اذری
 • حمیدرضا چیره نژاد
 • رحمان آذری
 • امیرحسن اولادحسین
 • داتام باقري مسعودزاده
 • همه دنبال کننده ها

ایمان صادقی رونیزی

 • وب سایت شخصی
 • توییتر
 • فیسبوک
 • اینستاگرام
 • تلگرام
دوره آموزشی بیشتر
دوره آموزشی بیشتر