تا 50% تخفیف برای همه دوره‌ها در جشنوراه شروع تابستان جشنواره تابستانه
۸۸۳
دانشجویان کاظم قنبری
۴
دوره های آموزش داده شده
۱۴
بررسی ها
۷۴
دنبال کنندگان کاظم قنبری
kazem7318
  • محمد قاسمپور شیرازی
  • Alireza بی نام
  • مستی اقاجری
  • ربابه عطری
  • مصطفی ییلاقی
  • Aliyar Hashemi
  • ستار دامنی
  • همه دنبال کننده ها

آموزش های کاظم قنبری

  • اینستاگرام
  • تلگرام
دوره آموزشی بیشتر
دوره آموزشی بیشتر