۱۵
دانشجویان مهرداد سلیمی
۳
دوره های آموزش داده شده
۴
بررسی ها
۹
دنبال کنندگان مهرداد سلیمی
mehrdadsalimy6
  • عباس عباس
  • نگین نقشینه
  • الهام کرمانی
  • حسین قربانی
  • میلاد بیگدلی
  • ابراهیم محمدی
  • محمدحسین عدلو
  • همه دنبال کننده ها

بیوگرافی و آموزش های مهرداد سلیمی

دوره آموزشی بیشتر