۵
دانشجویان فربد طاهری
۱
دوره های آموزش داده شده
۰
بررسی ها
۳
دنبال کنندگان فربد طاهری
mmt363600
  • کارآموز برنامه نویسی
  • علی محمدی
  • مجتبی غنیی

بیوگرافی و آموزش های فربد طاهری

دوره آموزشی بیشتر
دوره آموزشی بیشتر