logo campain
۷۴
دانشجویان لوح گسترش
۲۱
آموزش های ارائه شده
۳۶
بررسی ها
۲۶
دنبال کنندگان لوح گسترش
mohammadkhosravi98
  • maria بی نام
  • زیبا سیفی
  • مهدی صحرائیان
  • Sara بی نام
  • نام نام خانوادگی
  • علی موسوی
  • نام نام خانوادگی
  • همه دنبال کننده ها
  • لوح گسترش (lohegostaresh)

مجموعه فرهنگی لوح گسترش تهیه فیلم های آموزشی

درباره لوح گسترش (lohegostaresh) : مرجع فیلم آموزشی درسی دانشگاهی و فیلم آمورشی نرم افزارهای مهندسی است. همه ویدیوها و محتواهای آموزشی لوح گسترش توسط اساتید مجرب تدریس شده اند.

توجه: در زیر دوره های آموزشی تدریس شده توسط لوح گسترش را مشاهده کنید

دوره آموزشی بیشتر
دوره آموزشی بیشتر