logo campain
۲۸۵
دانشجویان لوح گسترش
۲۱
آموزش های ارائه شده
۹۹
بررسی ها
۱۰۰
دنبال کنندگان لوح گسترش
mohammadkhosravi98
  • کاربر سایت
  • کاربر سایت
  • کاربر سایت
  • کاربر سایت
  • sina
  • سهیل نیک سرشت
  • کاربر سایت
  • همه دنبال کننده ها
  • لوح گسترش (lohegostaresh)

مجموعه فرهنگی لوح گسترش تهیه فیلم های آموزشی

درباره لوح گسترش (lohegostaresh) : مرجع فیلم آموزشی درسی دانشگاهی و فیلم آمورشی نرم افزارهای مهندسی است. همه ویدیوها و محتواهای آموزشی لوح گسترش توسط اساتید مجرب تدریس شده اند.

توجه: در زیر دوره های آموزشی تدریس شده توسط لوح گسترش را مشاهده کنید

دوره آموزشی بیشتر
دوره آموزشی بیشتر