۹۸۳
دانشجویان شهاب اسکندری
۴
دوره های آموزش داده شده
۲۳
بررسی ها
۷۸
دنبال کنندگان شهاب اسکندری
shahabeskandary16
  • ادریس ساتیاری
  • محسن بستان
  • مهیار قدیانی
  • عباس آریان پور
  • ارتین نعمتی
  • حسین تقیان
  • مهدی پناهی
  • همه دنبال کننده ها

بیوگرافی و آموزش های شهاب اسکندری

مهندس نرم افزار
دوره آموزشی بیشتر