50% تخفیف برای همه دوره ها به مناسبت جشنواره یادگیری تابستان مشاهده_همه_تخفیفات
۲۱۰
دانشجویان گروه آموزشی ژیک
۲
دوره های آموزش داده شده
۳۰
بررسی ها
۴۲
دنبال کنندگان گروه آموزشی ژیک
ZhikGroup
  • عنایت اله نیاززاده
  • محمد جوادی
  • رضا فراهانی
  • حسین بختیاری
  • محمدحسین عدلو
  • حسن مخلصی
  • Behnam-shia- Behnam
  • همه دنبال کننده ها

آموزش های گروه آموزشی ژیک

دوره آموزشی بیشتر