۷۸
دانشجویان
۲
دوره های آموزش داده شده
۷
بررسی ها
۲۱
دنبال کنندگان
bahman
 • عمار فهیمی
 • صنم حقیری
 • مهدی شیرازی
 • مرتضی نقی زاده
 • پریسا زینلی
 • حسین محمدی
 • ابوالفضل رهنما
 • همه دنبال کننده ها
 • بهمن رئوفی

 • فیسبوک
 • اینستاگرام
متخصص فتوشاپ

بهمن رئوفی یکی از بهترین متخصصین فتوشاپ است که،نزدیک به 1200 ساعت تدریس نرم افزار فتوشاپ در مراکز آموزشی مرتبط، برگزاری ده ها ورکشاپ تخصصی فتوشاپ، بیش از 3500 ساعت تدریس خصوصی را در کارنامه خود دارد.

بیشتر
بیشتر