logo campain

پکیج های آموزش پایگاه داده

نحوه جستجو
پکیج های آموزش پایگاه داده

در لیموناد مجموعه ای کامل از آموزش های ویدیویی دیتابیس sql server ، T - SQL ، Nosql ، mysql برای شما آماده شده است
پایگاه داده یا Database در حقیقت محلی برای ذخیره‌سازی داده ها به صورت منظم و سازمان یافته است. زمانی که اطلاعاتی را در نرم افزاری ذخیره و یا فراخوانی می کنید، در واقع اطلاعات در پایگاه داده ذخیره و یا فراخوانی می شود. از انواع پایگاه داده ها به صورت فهرست وار می توانیم به: 1. پایگاه داده رابطه‌ ی 2. انبار داده 3. نواس‌کیوال (NoSQL) 4. پایگاه داده توزیع شده 5. پایگاه داده شیءگرا 6. پایگاه داده متمرکز 7. پایگاه داده منبع باز 8. پایگاه داده ابری و ...
در مدل پایگاه داده رابطه ای ارتباط پایگاه داده را به صورت جداول تعریف می‌کند. به عنوان مثال از پرکاربردترین پایگاه داده های رابطه ای  می توان به SQL Server, MySQL و Oracle اشاره کرد.
در رسانه آموزشی لیموناد پکیج های آموزش ویدیویی کاملی از آموزش ویدیویی دیتابیس sql server ، اموزش پایگاه داده مقدماتی ، آموزش T - SQL ، آموزش دیتابیس Nosql ، آموزش mysql برای شما تهیه شده است.