logo campain

پکیج های آموزش زبان آلمانی

نحوه جستجو
پکیج های آموزش زبان آلمانی

پکیج های آموزش زبان آلمانی در سطح های a1، a2، b1 و b2 عرضه شده است و دوره هایی برای آماده سازی آزمون گوته برای شما مهیا شده است .
آموزش زبان آلمانی بیشتر با کتاب منشن و زیشا انجام می شود و معمولا هر ترم درسی نصف یک سطح است و به طور مثال سحط a1 به دو دوره a1.1 و a.1.2 تقسیم می شود. در لیموناد پکیج ها و دوره های با کیفیت و ارزنده ای برای تمام سطوح آموزش آلمانی عرضه شده است و همچنین پکیج هایی برای آمادگی برای آزمونه گوته عرضه شده است که بسیار کمک کننده و ارزنده می باشند.