logo campain

پکیج های آموزش کاتلین

نحوه جستجو
پکیج های آموزش کاتلین

دوره ها و پکیج های آموزش کاتلین در رسانه آموزشی لیموناد

اخیرا شرکت گوگل زبان اصلی را کاتلین قرار داده ولی جاوا هم به عنوان زبان دیگر پشتیبانی می‌شود. مثلا مستندات برای هردو زبان موجود است اما پیشفرض زبان کاتلین است.

اگر هدف شما فقط برنامه‌نویسی اندروید است توصیه می‌شود زبان کاتلین را پیگیری کنید چرا که از نظر گوگل (سازنده‌ی اندروید) برای اندروید آینده‌دارتر است.