logo

خاموش کردن اتوماتیک کامپیوتر در ویندوز

توضیحات "خاموش کردن اتوماتیک کامپیوتر در ویندوز" :

نحوه ایجاد وظیفه در سیستم مثل خاموش شدن اتوماتیک کامپیوتر-با دانلود رایگان آموزش

خاموش کردن اتوماتیک کامپیوتر در یک زمان خاص شاید دغدغه ی بسیاری از کاربران کامپیوتر باشد. با استفاده از تنظیمات Schedule Tasks در ویندوز می توانید بسیاری از کارها و وظیفه ها (Tasks) از جمله خاموش کردن کامپیوتر را مدیریت کنید.9عه

"خاموش کردن اتوماتیک کامپیوتر در ویندوز" رایگان می باشد و می توانید این آموزش را به صورت رایگان دانلود کنید