logo campain

بلاک کردن ایمیل های دریافتی در اوت لوک (Outlook)

توضیحات "بلاک کردن ایمیل های دریافتی در اوت لوک (Outlook)" :

در این آموزش نحوه فیلتر کردن و محدود کردن ایمیل های دریافتی ایمیل اوت لوک را بررسی می کنیم.-با دانلود رایگان آموزش

بلاک کردن ایمیل های دریافتی به معنی جلوگیری از دریافت ایمیل ها از آدرس های خاص می باشد. در سرویس ایمیل اوت لوک (Outlook) می توان لیستی از آدرس هایی که مایل نیستیم از آنها برای ما ایمیل ارسال شود ایجاد کنیم. همچنین می توان به شیوه عکس عمل کرد و لیستی از آدرس هایی که فقط آن ها می توانند برای ما ایمیل ارسال کنند ایجاد کرد. این ویدئو شیوه ی بلاک کردن ایمیل های دریافتی و تعیین کردن آدرس های ایمن (Safe Senders) را در ایمیل اوت لوک (سرویس ایمیل مایکروسافت) به شما خواهد آموخت.

"بلاک کردن ایمیل های دریافتی در اوت لوک (Outlook)" رایگان می باشد و می توانید این آموزش را به صورت رایگان دانلود کنید