logo campain

آموزش تصویری قطع دسترسی برنامه به اینترنت

توضیحات "آموزش تصویری قطع دسترسی برنامه به اینترنت" :

با این آموزش میتوانید به برنامه ی مورد نظر خود اجازه ی دسترسی به اینترنت را ندهید در صورتی که می خواهید برنامه ای را کرک کنید این آموزش را ببینید.

با این آموزش به راحتی شما میتوانید اتصال برنامه ای را به اینترنت قطع کنید برای مثال خیلی از برنامه ها فقط در شرایطی کار میکنند که اتصال شما به اینترنت قطع باشد خب این کار واقعا طاقت فرسا است و با یادگیری این آموزش می توانید به جای  قطع منبع اینترنت (موبایل یا مودم) فقط به آن برنامه بگویید که به اینترنت وصل نشود ...

"آموزش تصویری قطع دسترسی برنامه به اینترنت" رایگان می باشد و می توانید این آموزش را به صورت رایگان دانلود کنید