logo campain

آموزش پروژه محور جاوا به زبان ساده - ساخت برنامه مدیریت هتل با سورس

جاوا ، سی شارپ ، SQL Server

۱۰۹۰۰۰ تومـــان
۵۴۵۰۰ تومـــان
فروش ویژه با ۵۰% تخفیف
کد تخفیف دارید؟
  • ضمــانــت بـازگــشــت وجــه
  • دسترسی دائمی به آموزش
  • پشتیبانی و ارتباط با مدرس
  • امکان دانلود و پخش آنلاین
جزئیات آموزش

۱۷۹ درس در ۳ فصل

سطح تمام سطوح
مدت زمان ۳۰۲۳ دقیقه
حجم ۷۷۳۶.۶۵ مگابایت

فصل ۱ آشنایی با جاوا

۱

مقدمه ای بر زبان جاوا

مشاهده رایگان

تاریخچه زبان Java 1. انواع پیاده سازی زبان های برنامه نویسی 2. Compiler 3. Interpreter 4. Intermediate Code 5. نحوه پیاده سازی زبان Java 6. آشنایی با ماشین مجازی Java (Java Virtual Java) 7. آشنایی با JRE 8. آشنایی با JDK 9. آشنایی با تعریف پلتفرم های Java 10. Java SE 11. Java EE 12. Java ME 13. JavaFX 14. معرفی انواع IDE های زبان Java 15. نصب JDK 16. نصب NetBeans 17. معرفی JDK به NetBeans 18. کامپایل یک برنامه ساده با javac 19. اضافه کردن پوشه JDK به Environment Variables

۲

چگونه برنامه نویسی را یاد بگیریم؟

مشاهده رایگان

نکاتی در مورد نحوه یادگیری برنامه نویسی • نکاتی در مورد نحوه مشاهده آموزش • فایل Netbeans و JDK در ضمیمه این قسمت است.

۳

فیلم کوتاه آخر زمان Java

مشاهده رایگان

فیلمی جالب در مورد از کار افتادن همه سیستم هایی که با Java کار می کنند

۴

ساخت یک برنامه ساده

مشاهده رایگان

آشنایی با ساختار فایل .java آشنایی با متد Main آشنایی با ویژگی IntelliSense در Netbeans آشنایی با ویژگی های نوشتاری زبان Java استفاده از print و println انواع خطا های برنامه نویسی خطای کامپایلری خطای منطقی خطای حین اجرا

۵

کاراکتر های کنترلی در Java

مشاهده رایگان

Insert a tab Insert a backspace Insert a newline Insert a carriage return Insert a single quote Insert a double quote Insert a backslash افزودن Comment به کد ها

۶

متغیر ها در Java

مشاهده رایگان

تعریف یک متغیر استاندارد های نام گذاری متغیر ها آشنایی با انواع داده اولیه (Primitive data type) متغیر های final تفاوت Literal و Constant

۷

آشنایی با printf

مشاهده رایگان

بررسی متد printf

۸

تبدیل انواع داده به یکدیگر بخش اول

تبدیل ضمنی (implicit) تبدیل صریح (Explicit) Arithmetic overflow Type Casting

۹

تبدیل انواع داده به یکدیگر بخش دوم

تبدیل رشته ها به انواع داده دیگر و برعکس

۱۰

عملگر ها در Java

بررسی انواع عملگر ها (Unary-Binary-Ternary) عملگر های ریاضی (Arithmetic Operator) عملگر های تخصیصی (Assignment Operator) عملگر های مقایسه ای (Comparative Operator) عملگر های منطقی (Logical Operator) عملگر های بیتی (Bitwise Operator)

۱۱

دریافت ورودی از کاربر

آشنایی با انواع متد های کلاس Scanner استفاده از Place holder ها (MessageFormat) بررسی تفاوت متد های next و nextLine

۱۲

ساختار های تصمیم در Java

آشنایی با ساختار if آشنایی با ساختار if else آشنایی با nested if عملگر شرطی استفاده از عملگر های منطقی در شرط ها Dangling else یا else های سرگردان! آشنایی با شرط های مدار کوتاه آشنایی با شرط های مدار بلند آشنایی با ساختار Switch

۱۳

حل تمرین ساختار های تصمیم

حل 7 سوال در مورد مبحث ساختار های تصمیم

۱۴

اولویت عملگر ها در Java

بررسی اولیت انواع عملگر ها در Java

۱۵

آشنایی با DecimalFormat

فرمت دادن به اعداد اعشاری

۱۶

ساختار های تکرار در Java

حلقه While حلقه do While حلقه for آشنایی با break آشنایی با continue

۱۷

حل تمرین ساختار های تکرار بخش اول

حل 15 سوال در مورد مبحث ساختار های تکرار

۱۸

حل تمرین ساختار های تکرار بخش دوم

حل 9 سوال تجزیه ارقام با استفاده از ساختار های تکرار

۱۹

حل تمرین ساختار های تکرار بخش سوم

حل 10 سوال چاپ الگو با استفاده از ساختار های تکرار

۲۰

آرایه ها در Java

آشنایی با آرایه تک بعدی مقدار دهی و دسترسی به عناصر آرایه تک بعدی آشنایی با کلمه کلیدی new آشنایی با حلقه foreach آشنایی با آرایه چند بعدی آشنایی با ماتریس ها (آرایه دو بعدی) مقدار دهی و دسترسی به عناصر آرایه چند بعدی آرایه های دندانه دار (Jagged Array) مقدار دهی و دسترسی به عناصر آرایه دندانه دار

۲۱

حل تمرین آرایه های تک بعدی

حل 15 سوال در مورد آرایه های تک بعدی

۲۲

حل تمرین آرایه های دو بعدی

حل 20 سوال در مورد آرایه های دو بعدی

۲۳

آشنایی با متد ها د رJava

آشنایی با مفهوم پارادایم آشنایی با پارادایم های برنامه نویسی آشنایی با ساختار یک متد مقدار برگشتی از یک متد (return) ارسال پارامتر به یک متد روش های ارسال آرایه به یک متد آشنایی با VarArgs

۲۴

آشنایی با متد های بازگشتی

ارسال مقادیر به برنامه با Command Line آشنایی با متد های بازگشتی (Recursion) بررسی خط به خط برنامه در Netbeans

۲۵

حل تمرین متد ها بخش اول

حل 7 سوال در مورد متد ها و رشته ها

۲۶

حل تمرین متد ها بخش دوم

حل 5 سوال در مورد متد های بازگشتی

۲۷

حل تمرین متد ها بخش سوم

حل 5 سوال در مورد آرایه ای از رشته ها

۲۸

مقدمه شی گرایی در Java

شروع برنامه نویسی شی گرا آشنایی با مفهوم شی آشنایی با مفهوم کلاس تبدیل یک برنامه رویه ای به شی گرا آشنایی با سطح دسترسی public آشنایی با سطح دسترسی private

۲۹

اعضای Static

متغیر های static متد های static ایجاد آرایه ای از کلاس ها

۳۰

متد سازنده

آشنایی با کاربرد متد سازنده متد سازنده پیش فرض Overload کردن متد سازنده

۳۱

Object Initialization

Constructors Instance Variable initializers Instance Initialization blocks Static Block Non Static Block Forward references

۳۲

Encapsulation

آشنایی با مفهوم Setter و Getter آشنایی با کلمه کلیدی This

۳۳

آشنایی با Package ها

هدف استفاده از Package دلیل وجود فقط یک کلاس public در یک فایل .java بررسی سطح دسترسی default دسترسی به کلاس های public موجود در Package Import کردن یک Package بررسی تاثیر تعداد import در حجم برنامه

۳۴

وراثت (Inheritance)

بررسی مفهوم وراثت در شی گرایی آشنایی با سطح دسترسی protected قانون is s kind of در وراثت قانون 100% در وراثت وراثت چند سطحی آشنایی با کلمه کلیدی super استفاده از this برای فراخوانی متد های سازنده دیگر ترتیب اجرای متد های سازنده در وراثت

۳۵

کلاس های Final

آشنایی با کلاس های Final

۳۶

آشنایی با Overriding

بررسی هدف استفاده از Overriding ترتیب سطوح دسترسی و تاثیر آن در Overriding Hide شدن وراثت در Overriding تفاوت Overriding و Overloading بررسی Overriding در متد های static بررسی متد های final Override کردن متد .toString Override Annotation پارامتر های final

۳۷

کلاس Object

بررسی متد toString Override کردن متد toString بررسی متد equals تفاوت بین متد equals در کلاس object و عملگر== بررسی متد equals در کلاس String بررسی متد hashCode بررسی متد getClass

۳۸

Autoboxing و Unboxing

تفاوت بین انواع داده Primitive و Object تفاوت بین int و Integer ، double و Double و ... بررسی مفهوم Autoboxing بررسی مفهوم Unboxing

۳۹

مقایسه Inheritance و Aggregation

رابطه Is-a رابطه has-a بررسی مفهوم Aggregation خطای NullPointerException

۴۰

Polymorphism

بررسی مفاهیم upcasting و downcasting آشنایی با مفهوم چند ریختی ها مفهوم انتزاع یا abstraction کلاس های انتزاعی یا abstract متد های انتزاعی یا abstract عملگرinstanceof واسط ها یا Interface ها بررسی کاربرد Interface ها آشنایی با کلمه کلیدی implements تفاوت میان کلاس انتزاعی و واسط

۴۱

کلاس های تو در تو

کلاس داخلی non static کلاس داخلی anonymous کلاس داخلی Local کلاس تو در تو

۴۲

Enum ها

آشنایی با نوع داده شمارشی

۴۳

برنامه نویسی Generic بخش اول

برنامه نویسی جنریک تعریف برنامه نویسیجنریک جنریک چه مشکلاتی را حل می کند؟ تفاوت سربارگذاری یک متد و جنریک ها تفاوت کلاس Object و جنریک ها کلاس های جنریک متغیر های جنریک قرارداد های نام گذاری جنریک ها نحوه تعریف نمونه از جنریک Raw Types Type Erasure

۴۴

برنامه نویسی Generic بخش دوم

کلکسیون های جنریک پارامتر های Bounded پارامتر های Unbounded کاربرد extends در جنریک ها

۴۵

برنامه نویسی Generic بخش سوم

آشنایی با wild card

۴۶

کلاس String بخش اول

String چیست؟ انواع روش های ساخت String By string literal By new keyword نحوه ذخیره سازی String در حافظه آشنایی با String constant pool ویژگی Immutable در String ها الحاق رشته ها (String Concatination) با استفاده از عملگر + با استفاده از متد concat() زیر رشته ها (Substring) مقایسه String ها بررسی متد equals() بررسی عملگر == بررسی متد CompareTo()

۴۷

کلاس String بخش دوم

متد های کار با String ها charAt() contains() startsWith() endsWith() indexOf() lastIndexOf() isEmpty() length() replace() toLowerCase() toUpperCase() trim() valueOf()

۴۸

کلاس String بخش سوم

کلاس StringBuffer کلاس StringBuilder بررسی تفاوت سرعت String و StringBuffer و StringBuilder Override کردن متد toString

۴۹

Regular Expressions بخش اول

عبارت های منظم یا Regular-expressions String Literals metacharacters character class simple class negation ranges unions intersections subtraction predefind character class quantifiers greedy reluctant possessive

۵۰

Regular Expressions بخش دوم

boundry matchers capturing groups back references

۵۱

آشنایی با کلاس Math

توابع رند کردن اعداد Ceil Round Floor تابع توان (pow) تابع جذر (sqrt) توابع max و min توابع لگاریتمی توابع مثلثاتی تابع نمایی (exp) حل تمرین کلاس Math

۵۲

آشنایی با کلاس Random

تولید اعداد تصادفی با شانس برابر تولید اعداد تصادفی با ترتیب ثابت تولد اعداد تصادفی با توزیع نرمال (گاوس) آشنایی با توزیع نرمال محاسبه انحراف معیار محساسبه میانگین

۵۳

آشنایی با LocalDate

۵۴

آشنایی با LocalTime

۵۵

آشنایی با DateTimeFormat

فرمت بندی تاریخ و ساعت با متد printf فرمت بندی تاریخ و ساعت با استفاده از DateTimeFormatter

۵۶

آشنایی با Duration

۵۷

آشنایی با Period

۵۸

استفاده از تاریخ شمسی در Java

۵۹

مدیریت خطا ها

تعریف باگ انواع خطاهای برنامه نویسی خطای منطقی خطای حین اجرا خطای کامپایلری بلوک try-catch بلوک catch چند تایی بلوک finaly بلوک های try-catch تو در تو کلمه کلیدی throw انتشار خطا (Exception Propagation) کلمه کلیدی throws تفاوت throw و throws تفاوت خطا های checked و unchecked ایجاد Exception شخصی سازی شده

۶۰

ArrayList

آشنایی با ساختمان داده Arraylist

۶۱

LinkedList

آشنایی با ساختمان داده LinkedList

۶۲

Vector

آشنایی با ساختمان داده Vector

۶۳

List

آشنایی با اینترفیس List

۶۴

Set

آشنایی با اینترفیس Set آشنایی با HashSet آشنایی با LinkedHashSet آشنایی با TreeSet

۶۵

Map

آشنایی با اینترفیس Map آشنایی با HashMap آشنایی با LinkedHashMap آشنایی با TreeMap

۶۶

آشنایی با کلاس Collection

۶۷

مقدمه JavaIO

مقدمه ای در مورد فایل ها تعریف input و output آشنایی با انواع Stream System.in System.out System.err آشنایی با ساختار کلاس انتزاعی InputStream آشنایی با ساختار کلاس انتزاعی OutputStream

۶۸

File

ساخت یک فایل جدید بررسی وجود یا عدم وجود یک فایل حذف یک فایل گرفتن نام یک فایل GetParent GetPath getName getAbsolutePath getCanonicalPath تغییر نام یک فایل انتقال یک فایل به یک پوشه دیگر ایجاد یک دایرکتوری ایجاد چندین دایرکتوری بررسی دایرکتوری بودن یا نبودن یک آدرس گرفتن فایل های داخل یک دایرکتوری به دست آوردن میزان فضای خالی یک پارتیشن به دست آوردن میزان کل فضای یک پارتیشن به دست آوردن آخرین زمان ویرایش یک فایل

۶۹

File Filter

اعمال فیلتر به نام فایل ها و دایرکتوری ها

۷۰

FileOutputStream

نوشتن آرایه بایتی در فایل

۷۱

FileInputStream

خواندن فایل ها به صورت آرایه بایتی

۷۲

BufferedOutputStream

استفاده از بافر برای نوشتن آرایه بایتی در فایل

۷۳

BufferedInputStream

استفاده از بافر برای خواندن اطلاعات از فایل

۷۴

SequenceInputStream

خواندن اطلاعات از چند Stream

۷۵

ByteArrayOutputStream

نوشتن آرایه بایتی در چند OutputStream

۷۶

ByteArrayInputStream

خواندن اطلاعات به صورت InputStream

۷۷

DataOutputStream and DataInputStream

خواندن و نوشتن انواع داده Primitive در فایل

۷۸

RandomAccessFile

دسترسی تصادفی به فایل ها

۷۹

FileWriter

نوشتن کاراکتر در فایل ها

۸۰

FileReader

خواندن کاراکتر از فایل

۸۱

BufferedWriter

نوشتن کاراکتر در فایل با استفاده از بافر

۸۲

BufferedReader

خواندن کاراکتر از فایل با استفاده از بافر

۸۳

PrintStream

استفاده از print ، println و printf برای نوشتن در Stream

۸۴

PrintWriter

استفاده از print ، println و printf برای نوشتن در Writer

فصل ۲ برنامه نویسی ویژوال

فصل ۳ آموزش و انجام پروژه مدیریت هتل به صورت کامل

توضیحات "آموزش پروژه محور جاوا به زبان ساده - ساخت برنامه مدیریت هتل با سورس" :

در پکیج جامع آموزش پروژه محور جاوا در 50 ساعت و 180 قسمت به زبان ساده java آموزش داده میشود و با چند پروژه عملی یاد می گیرید که چگونه با جاوا برنامه بنویسیم.

شعار زبان برنامه نویسی جاوا Write once, Run anywhere و به معنای “یک بار بنویس، همه جا اجرا کن” است. معنای این شعار این است که برنامه‌های نوشته شده با جاوا مستقل از سیستم عامل بوده و می‌توانیم یک برنامه را با همان شکل و شمایل در سیستم عامل‌های ویندوز، لینوکس و مک اجرا کنیم. جاوا هنوز هم محبوب ترین زبان برنامه نویسی در دنیا می باشد و البته از آنجایی که برنامه نویسی اندروید نیاز به جاوا دارد، این زبان مجددا برای شروع برنامه نویسی توسط تازه کار ها انتخاب می شود. 

در آموزش جاوا به زبان ساده ، زبان جاوا از صفر و بدون هیچ پیش‌نیازی توضیح داده شده است و شما با هر سن و سطح تحصیلاتی می‌توانید از آن استفاده کنید و در نهایت با انجام چندین پروژه تمرینی جاوا مانند پروژه طراحی و ساخت نرم افزار هتل به صورت کامل زبان برنامه نویسی جاوا را به شما آموزش می دهم.

همچنین آموزش‌ها به‌گونه‌ای تدریس شده است که شما برنامه‌نویسی را یاد بگیرید و تفکر برنامه‌نویسی در شما شکل بگیرد (پس این دوره برای شروع برنامه نویسی مناسب است). شاید ظاهر برخی سرفصل‌های آموزش همان مباحث تکراری کلاس‌های برنامه‌نویسی باشد، اما همان مباحث ساده دارای نکاتی می‌باشند که معمولا در کلاس‌های برنامه‌نویسی و دانشگاه‌ها به آن پرداخته نمی‌شود. در آموزش برنامه نویسی جاوا شما تمامی مباحث پایه زبان جاوا از قبیل: کاراکتر های کنترلی در Java - متغیر ها در Java - تبدیل انواع داده به یکدیگر - خواندن از فایل در جاوا - تبدیل آرایه به رشته در جاوا - نحوه اتصال جاوا به sql server - گرفتن آرایه از کاربر در جاوا - دریافت ورودی از کاربر - توابع نمایی و لگاریتمی - BufferedOutputStream - کنترل JFrame - و  موضوعات بیشتری که همه به ریز در پایین آمده است. 

یکی دیگر از ویژگی‌های آموزش پروژه محور جاوا ، وجود حل تمرین است که بیش از ۹۰ سؤال را در مباحث مختلف مورد بررسی قرار دادیم تا علاوه بر آموزش، منبعی برای تمرین نیز در اختیار داشته باشید.


پس‌از اینکه تمامی نکات پایه‌ای جاوا را فراگرفتید، نوبت به نوشتن پروژه می‌رسد.


1. اولین پروژه‌ای که در مجموعه مورد بررسی قراردادیم: ساخت یک ماشین‌حساب حرفه‌ای است. با اینکه در این بخش ماشین‌حساب را به‌صورت کامل پیاده‌سازی کردیم، ولی هدف از این پروژه فقط ساخت یک ماشین‌حساب نبوده و نکات بسیار زیادی را موردبررسی قراردادیم.

پس از تکمیل ماشین‌حساب، نحوه خروجی گرفتن، ساخت فایل نصب، تبدیل فایل jar به exe، اجرای فایل jar بدون نیاز به jre و … را نیز بررسی کردیم.


2. دومین بخش پروژه محور مربوط به: کار با پایگاه داده است. در این آموزش، از پایگاه داده SQLite به دلیل سبک و قابل‌حمل بودن استفاده کردیم. با نکاتی که در این بخش موردبررسی قراردادیم، به‌راحتی می‌توانید پروژه‌هایی بنویسید که به یک پایگاه داده متصل شود.

نکته مهمی که در این زمینه وجود دارد این است که ارتباط با پایگاه داده‌ها در جاوا از طریق JDBC انجام می‌شود و یک روش استاندارد است. یعنی وقتی شما کار با JDBC را یاد بگیرید می‌توانید با هر پایگاه داده‌ای ارتباط برقرار کنید.


3. سومین پروژه ای که در این مجموعه مورد بررسی قرار دادیم: ساخت یک نرم افزار مدیریت هتل است. این آموزش بیشتر از آنکه پروژه محور باشد، نکته محور است. در یک آموزش نکته محور سعی می شود تا فقط نکات جدید توضیح داده شود و از بررسی نکات تکراری پرهیز شود. در این پروژه از پایگاه داده SQL Server استفاده کردیم و در انتها نیز نحوه نصب SQL Server بر روی لینوکس و همچنین نحوه ساخت فایل نصب از پروژه با نرم افزار Advanced Installer توضیح داده شده است.

پیش نیاز این دوره آموزشی چیست؟

این دوره هیچ پیش نیازی ندارد و برای افرادی قصد دارند به تازگی برنامه نویسی را شروع کنند مناسب است.

اهداف آموزش پروژه محور جاوا به زبان ساده - ساخت برنامه مدیریت هتل با سورس چیست؟

پس از پایان این دوره:

به خوبی با دنیا برنامه نویسی آشنا شده اید و یادگیری هز زبان دیگری ساده تر خواهد بود. زیرا جاوا تمام مفاهیم را در خود دارد و بسیار کامل است.

به خوبی به جاوا تسلط خواهید داشت و یاد گرفتن اندروید برای شما کار ساده خواهد بود.

به خوبی با پایگاه داده ارتباط برقرار می کنید و می توانید با جاوا برنامه های مورد نظر خود را پیاده سازی کنید.

به بزرگترین جامعه برنامه نویسی پیوسته اید.

این دوره برای چه کسانی مفید است؟

این دوره برای کسانی که خیلی با اراده قصد شروع یادگیری اولین زبان برنامه نویسی را دارند بسیار عالی می باشد. همچنین اگر در نگاه پیشروی خود آموزش اندروید را هم در نظر دارید، دیگر این دوره بیش از پیش برای شما کاربردی خواهد بود.

از چه ابزار ها و نرم افزار هایی در این دوره استفاده می شود؟

Netbeans

JDK

چگونه کیفیت آموزش تضمین می شود؟

قبل از شرکت در دوره آموزشی شما می توانید پیش نمایش و ۱۱ قسمت آموزشی از ۱۷۹ قسمت را رایگان مشاهده کنید.(آموزش هایی که در سمت راست آن ها قفل باز است قبل از خرید و ورود در آموزش قابل مشاهده است)

با اطمینان دوره آموزشی "آموزش پروژه محور جاوا به زبان ساده - ساخت برنامه مدیریت هتل با سورس" را بخرید در صورتی که این آموزش مطابق با اطلاعات آن نبود و شما از خرید راضی نبودید، بازگشت وجه به طور انجام می شود.

امکان سوال از مدرس وجود دارد؟

امکان سوال از مدرس در بخش گفتگو ها مهیا است همچنین در صفحه پروفایل مدرسین شبکه های اجتماعی آنها جهت تعامل قرار دارد.

نحوه دسترسی به آموزش چگونه است؟

امکان دانلود و پخش آنلاین دوره وجود دارد و شما به طور دائم به آن دسترسی دارید.

امتیاز کلی دوره

( ۴.۹)

تعداد بررسی های ثبت شده : ۶۷

پروفایل
farhad Vesal
امتیاز من به این دوره
نوع و تمامیت بررسی

بسیار عالی و به زبان ساده و با مثال مطالب را عنوان می‌کنند، همچنین هر مورد را جامع و کامل بررسی می‌کنند و نکات ریزی را یاد می‌دهند.


پروفایل
سید امیر یعقوب زاده
امتیاز من به این دوره
فوق العاده

من خودم برنامه نویس سی پلاس پلاس هستم این آموزش رو تهیه کردم به محض اینکه ویدیو تیزر آموزش رو دیدم واقعا خوشم اومد از نحوه تدریس ایشون.


پروفایل
کوثر
امتیاز من به این دوره
بدون عنوان

اشکالاتم رفع شد ممنون بابت راهنمایی.


پروفایل
عرفان آب خضر
امتیاز من به این دوره


پروفایل
کاربر سایت
امتیاز من به این دوره


پروفایل
علی هدایتی آرام
امتیاز من به این دوره
محتوای آموزشی + پروژه

محتوای این اموزش بسیار عالی بود و بیشتر یا تقریبا همه خواسته های یک دانشجو دا تحت پوشش قرار میدهد ، نحوه ارائه اموزش خشک و کسل کننده نیست . هر سه پروژه مورد بررسی هم کاملا مفید بودند مخصوصا مدریت هتل ؛ درکل دوره عالی بود.


بیشتر