logo campain

توضیحات "آموزش ساخت پادکست با موبایل" :

در یادگیری آموزش ساخت پادکست با موبایل با استفاده از اپلیکیشن lovi می توانیدپادکست های صوتی برای محتواهای خود تولید کنید و در اختیار کاربران قرار دهید.

با یادگیری این آموزش و استفاده از اپلیکیشن lovi، شما می توانید پادکست های صوتی طراحی کنید و در اختیار کاربران قرار دهید.

"آموزش ساخت پادکست با موبایل" رایگان می باشد و می توانید این آموزش را به صورت رایگان دانلود کنید