logo campain

اضافه کردن توضیحات به فایل PDF در adobe acrobat

گرافیک کامپیوتری

توضیحات "اضافه کردن توضیحات به فایل PDF در adobe acrobat" :

در 8 دقیقه بیاموزید که چطور توضیح و comment به فایل PDF اضافه کنید.

در این آموزش نحوه اضافه کردن انواع توضیح به فایل pdf را بررسی می کنیم و از ابزار adobe acrobat pro  استفاده می کنیم.

"اضافه کردن توضیحات به فایل PDF در adobe acrobat" رایگان می باشد و می توانید این آموزش را به صورت رایگان دانلود کنید