آموزش تست نفوذ سایت فروشگاهی با burpsuite

برنامه نویس Golang و پایتون

توضیحات "آموزش تست نفوذ سایت فروشگاهی با burpsuite" :

در این آموزش کوتاه با استفاده از ابزار BurpSuite بر روی یک وب سایت فروشگاهی تست نفوذ می زنیم.

Burp Suite یکی از ابزارهای بسیار جذاب در حوزه امنیت و تست نفوذ محسوب می شود. Burp Suite به عنوان یک مجموعه ابزار یا بهتر بگوییم یک پلتفرم برای انجام تست های امنیتی بر روی نرم افزارهای تحت وب مورد استفاده قرار می گیرد. در این آموزش کوتاه با استفاده از ابزار Burp Suite بر روی یک سایت فروشگاهی تست نفوذ میزنیم.

"آموزش تست نفوذ سایت فروشگاهی با burpsuite" رایگان می باشد و می توانید این آموزش را به صورت رایگان دانلود کنید