logo campain

یاد دادن زبان انگلیسی بطور کامل در 4 ماه

توضیحات "آموزش انگلیسی رنگ آبی به کودک (blue)" :

در آموزش انگلیسی به کودکان، اشی و گودو رنگ آبی (blue) را در محیط شاد به کودک شما آموزش می دهند. این آموزش برای کودکی که رنگ آبی را نمیشناسد هم مناسب است.

پیکج آموزش زبان اشی و گودو در محیطی شاد به آموزش زبان انگلیسی ویژه کودکان می پردازد. ویدیو بالا یکی از ویدیو های فصل رنگ ها می باشد.

در این ویدیو که به صورت رایگان منتشر شده است اشی و گودو رنگ آبی(blue)  را به زبان انگلیسی آموزش می دهند. امیدوارم که دقایق شادی را همراه فرزند دلبند خود داشته باشید.


"آموزش انگلیسی رنگ آبی به کودک (blue)" رایگان می باشد و می توانید این آموزش را به صورت رایگان دانلود کنید