logo campain

کاربرد تشابه مثلث ها در محاسبه ارتفاع - قضیه تالس

توضیحات "کاربرد تشابه مثلث ها در محاسبه ارتفاع - قضیه تالس" :

در ویدیو کاربرد تشابه مثلث ها در محاسبه ارتفاع قصد داریم به صورت سریع روش محاسبه ارتفاع درخت را به وسیله قضیه تالس آموزش دهیم.

همراه با دوره های آموزشی هدفمند و به منظور کاربرد ریاضی در زندگی روزمره در خدمت شما هستیم، در این آموزش کوتاه از تشابه مثلث ها در محاسبه ارتفاع درخت استفاده می کنیم و به با یک ترفند ساده و بدون اندازه گیری با استفاده از قضیه تالس ارتفاع درخت را محاسبه خواهیم کرد. شما می توانید از اشعه تابش نور خورشید و تشکیل مثلث های متشابه، به کمک نسبت های تشابه و خاصیت تناسب برای محاسبه ارتفاع های بلند و غیرقابل دسترس استفاده کنید.

"کاربرد تشابه مثلث ها در محاسبه ارتفاع - قضیه تالس" رایگان می باشد و می توانید این آموزش را به صورت رایگان دانلود کنید