logo campain

دوره آموزش زبان انگلیسی + پشتیبانی ویژه | پکیج Level Up سطح A1 به A2

مدرس زبان

۱۵۰۰۰۰۰ تومـــان
۷۵۰۰۰۰ تومـــان
فروش ویژه با ۵۰% تخفیف
کد تخفیف دارید؟
  • ضمــانــت بـازگــشــت وجــه
  • دسترسی دائمی به آموزش
  • پشتیبانی و ارتباط با مدرس
  • امکان دانلود و پخش آنلاین
جزئیات آموزش

۳۵۰ درس در ۵۰ فصل

سطح مقدماتی
مدت زمان ۱۹۱۹ دقیقه
حجم ۵۸۴۸.۳۳ مگابایت

فصل ۱ کتاب امريکن فايل 1 | lesson 1A - Welcome to the class

۱

Listening and Speaking 1

مشاهده رایگان
۲

Grammar

مشاهده رایگان
۳

Pronunciation

مشاهده رایگان
۴

Vocabulary

مشاهده رایگان
۵

Listening and Speaking 2

فصل ۲ کتاب امريکن فايل 1 | lesson 1B - One world

فصل ۳ کتاب امريکن فايل 1 | lesson 1C - What's your Email

فصل ۴ کتاب امريکن فايل 1 | ?Lesson 2A - Are you neat or messy

فصل ۵ کتاب امريکن فايل 1 | Lesson 2B - Made in America

فصل ۶ کتاب امريکن فايل 1 | Lesson 2C - Slow down

فصل ۷ کتاب امريکن فايل 1 | Lesson 3A - America the good and the bad

فصل ۸ کتاب امريکن فايل 1 | Lesson 3B - 9 to 5

فصل ۹ کتاب امريکن فايل 1 | Lesson 3C - Love me - love my dog

فصل ۱۰ کتاب امريکن فايل 1 | Lesson 4A - Family photos

فصل ۱۱ کتاب امريکن فايل 1 | Lesson 4B - From morning to night

فصل ۱۲ کتاب امريکن فايل 1 | Lesson 4C - Blue zones

فصل ۱۳ کتاب امريکن فايل 1 | Lesson 5A - Vote for me

فصل ۱۴ کتاب امريکن فايل 1 | Lesson 5B - A quiet life

فصل ۱۵ کتاب امريکن فايل 1 | Lesson 5C - A city of all seasons

فصل ۱۶ کتاب امريکن فايل 1 | Lesson 6A - A north African story

فصل ۱۷ کتاب امريکن فايل 1 | Lesson 6B - The second Friday in July

فصل ۱۸ کتاب امريکن فايل 1 | Lesson 6C - Making music

فصل ۱۹ کتاب امريکن فايل 1 | lesson 7A - Selfies

فصل ۲۰ کتاب امريکن فايل 1 | lesson 7B - wrong name, wrong place

فصل ۲۱ کتاب امريکن فايل 1 | ?lesson 7C - Happy new year

فصل ۲۲ کتاب امريکن فايل 1 | lesson 8A - A murder mystery

فصل ۲۳ کتاب امريکن فايل 1 | lesson 8B - A house with a history

فصل ۲۴ کتاب امريکن فايل 1 | lesson 8C - Haunted rooms

فصل ۲۵ کتاب امريکن فايل 1 | lesson 9A - #mydinnerlastnight

فصل ۲۶ کتاب امريکن فايل 1 | lesson 9B - White gold

فصل ۲۷ کتاب امريکن فايل 1 | lesson 9C - Facts and figures

فصل ۲۸ کتاب امريکن فايل 1 |Lesson 10A - The most dangerous place in the world

فصل ۲۹ کتاب امريکن فايل 1 | Lesson 10B - Five continents in one day

فصل ۳۰ کتاب امريکن فايل 1 | Lesson 10C - The fortune-teller

فصل ۳۱ کتاب امريکن فايل 1 | Lesson 11A - Culture Shock

فصل ۳۲ کتاب امريکن فايل 1 | Lesson 11B - Experiences and figures

فصل ۳۳ کتاب امريکن فايل 1 | Lesson 11C - How smart is your phone

فصل ۳۴ کتاب امريکن فايل 1 | Lesson 12A - I've seen it ten times

فصل ۳۵ کتاب امريکن فايل 1 | Lesson 12B - He's been everywhere

فصل ۳۶ کتاب امريکن فايل 1 | Lesson 12C - The American English file interview

فصل ۳۷ گرامر زبان انگلیسی از مبتدی تا پیشرفته - زمان ها

فصل ۳۸ گرامر زبان انگلیسی از مبتدی تا پیشرفته - کلمات پرسشی

فصل ۳۹ گرامر زبان انگلیسی از مبتدی تا پیشرفته - مودال ها

فصل ۴۰ گرامر زبان انگلیسی از مبتدی تا پیشرفته - جملات شرطی

فصل ۴۱ گرامر زبان انگلیسی از مبتدی تا پیشرفته - اجزای کلمه و جملات وارونه

فصل ۴۲ گرامر زبان انگلیسی از مبتدی تا پیشرفته - جملات مجهول

فصل ۴۳ گرامر زبان انگلیسی از مبتدی تا پیشرفته - افعال

فصل ۴۴ گرامر زبان انگلیسی از مبتدی تا پیشرفته - اسم ها

فصل ۴۵ گرامر زبان انگلیسی از مبتدی تا پیشرفته - ضمائر و دترمینرها

فصل ۴۶ گرامر زبان انگلیسی از مبتدی تا پیشرفته - صفت ها