۲۳۰
دانشجویان چهار راه کامپیوتر
۶
دوره های آموزش داده شده
۱۱
بررسی ها
۱۸
دنبال کنندگان چهار راه کامپیوتر
4rahecomputer
 • امیرحسین نریمانی
 • فاطمه حقیقی
 • محمدحسین عدلو
 • مصطفی ییلاقی
 • Ali Hosseinkyayy
 • علی نیکخواه
 • فرزانه کیانپور
 • همه دنبال کننده ها

آموزش های چهار راه کامپیوتر

 • وب سایت شخصی
 • توییتر
 • فیسبوک
 • اینستاگرام
 • تلگرام
آموزش کامپیوتر
دوره آموزشی بیشتر
دوره آموزشی بیشتر