logo campain
۷
دانشجویان دکتر امیرحسین مظاهری
۱
آموزش های ارائه شده
۳
بررسی ها
۳
دنبال کنندگان دکتر امیرحسین مظاهری
6ef8a523b04f4de6ad0c
  • محمد نصرالهی
  • Behzad
  • آزاده خلیلی
  • دکتر امیرحسین مظاهری (AmirHossein Mazaheri)

مربی خلاق کسب و کار ایرانی و مدرس دانشگاه

درباره دکتر امیرحسین مظاهری (AmirHossein Mazaheri) : مدرس دانشگاه سخنران خبره سمینارهایی مرتبط با کارآفرینی و مدیریت

توجه: در زیر دوره های آموزشی تدریس شده توسط دکتر امیرحسین مظاهری را مشاهده کنید

دوره آموزشی بیشتر
دوره آموزشی بیشتر