logo campain
۰
دانشجویان جلیل سجاد
۲
آموزش های ارائه شده
۰
بررسی ها
۰
دنبال کنندگان جلیل سجاد
75c96a3c9f80454d9216
  • جلیل سجاد (Jalil Sajad)

آهنگساز، نوازنده پیانو و کیبورد، خواننده آواز ایرانی

درباره جلیل سجاد (Jalil Sajad) : نویسنده کتاب بیرپارسی، پیانیست پارسی و شنونده ی پارسی

توجه: در زیر دوره های آموزشی تدریس شده توسط جلیل سجاد را مشاهده کنید

دوره آموزشی بیشتر
دوره آموزشی بیشتر