logo campain
۳
دانشجویان مطهره بیات
۱
آموزش های ارائه شده
۲
بررسی ها
۱
دنبال کنندگان مطهره بیات
98353f942f194e469d12
  • محمد حسین
  • مطهره بیات (Motahare Bayat)

روانشناس

درباره مطهره بیات (Motahare Bayat) : آموزش مهارت های زندگی

توجه: در زیر دوره های آموزشی تدریس شده توسط مطهره بیات را مشاهده کنید

دوره آموزشی بیشتر
دوره آموزشی بیشتر