۲۳
دانشجویان میثم اسدی
۱
دوره های آموزش داده شده
۸
بررسی ها
۸
دنبال کنندگان میثم اسدی
asadi80
  • سوسن مقدم
  • علیرضا ناصری
  • محمدصادق زارعی
  • محمد روشن ضمیر
  • ستار دامنی
  • محمد خدابنده بو
  • مریم اکبری
  • همه دنبال کننده ها

آموزش های میثم اسدی

برنامه‌نویس و طراح
دوره آموزشی بیشتر
دوره آموزشی بیشتر