۷
دانشجویان میثم اسدی
۱
دوره های آموزش داده شده
۸
بررسی ها
۳
دنبال کنندگان میثم اسدی
asadi80
  • محمد خدابنده بو
  • مریم اکبری
  • محمدحسین عدلو

آموزش های میثم اسدی

برنامه‌نویس و طراح
دوره آموزشی بیشتر
دوره آموزشی بیشتر