50% تخفیف برای همه دوره ها به مناسبت جشنواره یادگیری تابستان مشاهده_همه_تخفیفات
۶
دانشجویان محمد اصدقی
۲
دوره های آموزش داده شده
۰
بررسی ها
۱
دنبال کنندگان محمد اصدقی
asdmohammad65
  • hadi  dorfaki

آموزش های محمد اصدقی

شبکه های کامپیوتری
دوره آموزشی بیشتر
دوره آموزشی بیشتر