۴
دانشجویان محمد اصدقی
۲
دوره های آموزش داده شده
۰
بررسی ها
۱
دنبال کنندگان محمد اصدقی
asdmohammad65
  • hadi  dorfaki

بیوگرافی و آموزش های محمد اصدقی

شبکه های کامپیوتری
دوره آموزشی بیشتر
دوره آموزشی بیشتر