logo campain
۲
دانشجویان بابک فرهمندشاد
۱
آموزش های ارائه شده
۱
بررسی ها
۱
دنبال کنندگان بابک فرهمندشاد
babakfun
  • فائزه

بابک فرهمندشاد (Babak Farahmandshad)

مدرس اکسل
دوره آموزشی بیشتر
دوره آموزشی بیشتر