۵۵
دانشجویان سید محمد فرید برقعی
۲
دوره های آموزش داده شده
۴
بررسی ها
۵
دنبال کنندگان سید محمد فرید برقعی
buygfx.manager
  • مرضیه عبیدی
  • حمید خان
  • Danesh Khaki
  • Mobina بی نام
  • ریحانه  عباسیان

آموزش های سید محمد فرید برقعی

  • وب سایت شخصی
گرافیک ، تدوین ، برنامه نویسی وب و آندروید