۲۴۳
دانشجویان علی اسدی
۱۱
آموزش های ارائه شده
۲۰
بررسی ها
۲۴
دنبال کنندگان علی اسدی
digiove
  • zohreh kamalzadeh
  • محمدجواد علیزاده
  • محمد رحیمی
  • قاسم  بوعذار
  • فاطمه اوصفی
  • مجتبی سبزی ایاز
  • ربابه عطری
  • همه دنبال کننده ها

علی اسدی

  • اینستاگرام
دوره آموزشی بیشتر
دوره آموزشی بیشتر