logo campain
۳۶
دانشجویان هادی اکبری
۳
آموزش های ارائه شده
۴
بررسی ها
۷
دنبال کنندگان هادی اکبری
disp4466
  • سید محمد علوی
  • Hossein Tavakoli
  • fataneh layeghi
  • علیرضا خاوری
  • Mostafa بی نام
  • سید محمد عرب
  • ماهان تهرانی
  • هادی اکبری(Hadi Akbari)

  • اینستاگرام
  • تلگرام
رشد فردی وکسب و کار

درباره هادی اکبری(Hadi Akbari) : مدرس و محقق در زمینه رشد فردی و کسب و کار نویسنده کتاب :خویشتن خویش را کنیم آباد

توجه: در زیر دوره های آموزشی تدریس شده توسط هادی اکبری را مشاهده کنید

دوره آموزشی بیشتر
دوره آموزشی بیشتر