۱
دانشجویان هادی اکبری
۱
دوره های آموزش داده شده
۰
بررسی ها
۰
دنبال کنندگان هادی اکبری
disp4466
  • آموزش های هادی اکبری

  • اینستاگرام
  • تلگرام
رشد فردی وکسب و کار

درباره هادی اکبری : مدرس و محقق در زمینه رشد فردی و کسب و کار نویسنده کتاب :خویشتن خویش را کنیم آباد

توجه: در زیر دوره های آموزشی تدریس شده توسط هادی اکبری را مشاهده کنید

دوره آموزشی بیشتر
دوره آموزشی بیشتر