۱۰۰
دانشجویان رضا بهروزی
۱
آموزش های ارائه شده
۳
بررسی ها
۲۱
دنبال کنندگان رضا بهروزی
e5cdb8bfcfe043b4bdc2
  • سجاد فتحی
  • کاربر سایت
  • lpsk رخشانی
  • کاربر سایت
  • mm mmmm
  • roya
  • علی جام گوهری
  • همه دنبال کننده ها
  • رضا بهروزی (Reza Behrozi)

روانشناسی مالی

درباره رضا بهروزی (Reza Behrozi) : موفقیت، روانشناسی مالی، بنیانگذار روانشناسی مالی و مبتکر دوره های موفقیت مالی، نبوغ مالی و کسب وکار

توجه: در زیر دوره های آموزشی تدریس شده توسط رضا بهروزی را مشاهده کنید

دوره آموزشی بیشتر
دوره آموزشی بیشتر