۵
دانشجویان سید حمیدرضا ناجی
۲
دوره های آموزش داده شده
۰
بررسی ها
۴
دنبال کنندگان سید حمیدرضا ناجی
hamidreza.naji89
  • میم اقاجری
  • محمدحسین عدلو
  • حسین سلطانی
  • مهدی عبدی
  • بیوگرافی و آموزش های سید حمیدرضا ناجی

  • اینستاگرام
  • تلگرام
شاور تغذیه هستم، صاحب امتیاز اولین سیستم مشاوره تغذیه تلفنی

درباره سید حمیدرضا ناجی : شاور تغذیه هستم، صاحب امتیاز اولین سیستم مشاوره تغذیه تلفنی در کشور.در حال حاضر تمرکز اصلی کار ما روی تغذیه ورزشی و کاهش وزن بدون گرسنگی هست. شماره نظام پزشکی: ت-6113

توجه: در زیر دوره های آموزشی تدریس شده توسط سید حمیدرضا ناجی را مشاهده کنید

دوره آموزشی بیشتر