جشنواره پایان ماه لیموناد تا 50% تخفیف برای همه دوره‌ها همه_تخفیف‌ها
۱۵
دانشجویان سید حمیدرضا ناجی
۲
دوره های آموزش داده شده
۷
بررسی ها
۶
دنبال کنندگان سید حمیدرضا ناجی
hamidreza.naji89
  • Haji Besmaillah Nazari
  • مهسا فروتن
  • مستی اقاجری
  • محمدحسین عدلو
  • حسین سلطانی
  • مهدی عبدی
  • آموزش های سید حمیدرضا ناجی

  • اینستاگرام
  • تلگرام
شاور تغذیه هستم، صاحب امتیاز اولین سیستم مشاوره تغذیه تلفنی

درباره سید حمیدرضا ناجی : شاور تغذیه هستم، صاحب امتیاز اولین سیستم مشاوره تغذیه تلفنی در کشور.در حال حاضر تمرکز اصلی کار ما روی تغذیه ورزشی و کاهش وزن بدون گرسنگی هست. شماره نظام پزشکی: ت-6113

توجه: در زیر دوره های آموزشی تدریس شده توسط سید حمیدرضا ناجی را مشاهده کنید

دوره آموزشی بیشتر
دوره آموزشی بیشتر